Registrace na UZEL 2020 je uzavřena.

Informace o přihlášení jako náhradník najdete v horním menu v položce Registrace.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailu:

uzel@su.cvut.cz

nebo na tel. čísle naší Děkanky UZLU:

Martina Liptáková

+420 734 452 141

 

!Důležité informace ohledně situace s Covid – 19!

I přes nastalou situaci ohledně šíření onemocnění Covid-19 se akce Studentské Unie ČVUT konají, a tak i my plánujeme
letošní ročník seznamovacího kurzu UZEL uskutečnit.

 

Opatření ke snížení rizika přenosu nákazy covid-19 praktikovaná na seznamovacím kurzu UZEL

Plně si uvědomujeme, že při takovém počtu účastníků by mohlo dojít k přenosu onemocnění COVID-19. Zdraví účastníků (studentů prvních ročníků fakult ČVUT) i instruktorského týmu jsou pro nás hlavní prioritou. I z tohoto důvodu jsme přijali a důsledně dbáme na dodržování následujících opatření v rámci průběhu celého kurzu.

Preventivní opatření

• Účastníkům, kteří mají před odjezdem příznak jakékoliv nákazy, důrazně doporučujeme na UZEL neodjíždět.

• Po každém studentovi požadujeme čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

• Při nástupu do vlaku či při příjezdu do chatové osady měříme každému studentovi tělesnou teplotu přesným infračerveným teploměrem. Při zjištění teploty přesahující 37,5 °C není účastník na seznamovací kurz vpuštěn.

• Účastníkům doporučujeme omezit návštěvy staršího příbuzenstva po dobu 14 dní od seznamovacího kurzu

Aktivní opatření

• Účastníci mají povinnost nosit roušku během cesty vlakem a autobusem, a v uzavřených i venkovních prostorách .

• Účastníkům i instruktorům je neustále k dispozici Anti-COVID desinfekce v rozprašovačích.

• Odložené drinky na baru jsou vylévány, aby se zamezilo popletení sklenice.

• Společné kouření tabákových výrobků je možné pouze s vlastním náustkem

 

Respektování a dodržování výše uvedených opatření bude neustále kontrolováno širokým instruktorským týmem. Při hrubém porušení či nerespektování některých z aktivních opatření je účastník neprodleně vyloučen z celého seznamovacího kurzu.